Person gps-tracking

Gps-trackere som er små, lette og specielt opbyggede og konfigurerede til personligt brug.
Typisk med lettilgængelig alarmknap, og 2-vejs kommunikation. Til enligt arbejdere i fjerne egne, og/eller til ældre og gangbesværede, som ikke kan rejse sig ved egen hjælp efter fald og ulykke.

Viser et enkelt resultat

Viser et enkelt resultat